Beboere på plejehjem i Danmark

41.000 danskere over 65 år er dybt afhængige af hjælp i hverdagen og de bor derfor på plejehjem.

Beboerne er i gennemsnit ca. 84 år, når de flytter ind, og lever i gennemsnit 2 år og 8 måneder på plejehjem. Knap en tredjedel bor der mindre end et år.

Ca. halvdelen af beboerne har en eller flere kroniske sygdomme. To tredjedele har en demenssygdom

Beboerne har et højere medicinforbrug, større kontakt til læge og flere indlæggelser end jævnaldrende, som ikke bor på plejehjem. En femtedel af beboerne er undervægtige

Kilder: Ældre Sagens Fremtidsstudie og Sundheds- og Ældreministeriets ”National undersøgelse af forholdene på plejecentre” (2016)